Lê Viết Huy

Lê Viết Huy

Quản lý tại Bigsun Việt Nam.

Phụ trách các vấn đề về tư vấn và quản lý chung cho tất cả các hạng mục.