Đặng Văn Chung

Đặng Văn Chung

Thiết kế tại Bigsun Việt Nam.

Phụ trách các vấn đề về thiết kế, liên hệ giữa khách hàng và công ty về các vấn đề lên quan đến kỹ thuật, chỉnh sửa thiết kế.